Склад та рішення постійно діючої конкурсної комісі