ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Щиро вдячні Вам за те, що завітали на офіційний сайт Гощанської районної ради Рівненської області.

Даний ресурс створено з метою реалізації політики відкритості та прозорості діяльності районної ради, відповідальності та звітності перед громадою, а також забезпечення права громадян на одержання достовірної, об’єктивної і повної   інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Ви можете ознайомитися з нормативною базою діяльності районної ради, проектами та рішеннями сесій, діяльністю постійних комісій, тощо.

Ласкаво просимо на сайт та будемо раді, якщо розміщена нами інформація виявиться корисною для Вас.


З повагою і найкращими побажаннями,

Голова районної ради

О.М.Поліщук


 

 

Соціально-економічне становище Гощанського району у січні–жовтні 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 35 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення скоротилась на 116 осіб.

Порівняно із січнем–вереснем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 35 осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2018р. становила 268 осіб, померлих – 452 особи.

Детальніше...
 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 17  грудня  2018 року об 11.00 год. в адміністративному приміщенні районної ради відбудеться пленарне засідання чергової двадцять шостої сесії районної ради VІІ скликання.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

двадцять шостої  сесії  районної  ради  сьомого скликання

Дата проведення

Час

Назва заходу

11 грудня 2018 року

10.00

Засідання  постійної комісії у справах  освіти, фізкультури та спорту, культури  і духовності

12 грудня 2018 року

14.00

Засідання  постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку, торгівлі, побуту, підприємницької діяльності та комунальної власності

13 грудня 2018 року

16.00

Засідання  постійної комісії з питань депутатської  діяльності  та етики, гласності, законності та правопорядку

Засідання  постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та екологічної безпеки

Засідання  постійної комісії з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків

14 грудня 2018 року

10.00

Засідання  постійної комісії у справах  охорони здоров’я, соціального захисту  населення, ветеранів, сім’ї та молоді

17 грудня 2018 року

10.30

Засідання  президії районної ради

17 грудня 2018 року

11.00

Пленарне засідання двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Оголошується конкурс

на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства  «Гощанський районний  центр  первинної медико-санітарної допомоги» Гощанської районної ради Гощанського  району Рівненської області

Правові підстави проведення конкурсу :

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоровя», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,затверджена рішенням Гощанської районної ради від 22.11.2018 №424  «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селища Гощанського району Рівненської області», розпорядження голови Гощанської районної ради 30.11.2018  №79 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства  «Гощанський районний  центр  первинної медико-санітарної допомоги» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Гощанський районний  центр  первинної медико-санітарної допомоги» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Рівненська обл, смт.Гоща вул.Незалежності, 82а ( пошт. інд. 35400 )

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

надання медичної допомоги: амбулаторна та/або стаціонарна допомога та інше;

проведення профілактичних щеплень; планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством України;

надання будь-яких послуг іншим закладам охорони здоров’я та будь-яким юридичним особам, фізичним особам–підприємцям та фізичним особам;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Гощанському районі Рівненської області та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Гощанського району Рівненської області;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами; надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну  допомогу на території Гощанського району Рівненської області;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут,структура закладу: електронне посилання

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

 

Загальний фонд (профінансовано з початку 2018 року, станом на 03.12.2018 року) – 5234132,12 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі :

4 грудня 2018 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі :

17 грудня 2018 року

Адреса  приймання документів для  участі в конкурсі : 35400, вул.Незалежності, 72, смт Гоща, Гощанський район, Рівненська область.

Номер телефону та адреса електроної пошти для довідок:-тел.2-16-40, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (тема:Конкурс керівників закладів ОЗ).

Перелік документів,

що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1.) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,комунального закладу охорони здоровя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію ;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,комунального закладу охорони здоровя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).Документи,крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за напрямком  «Організація і управління охороною здоров"я».  Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.  Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я». Стаж роботи за фахом – не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в  якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності,запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції(відомості)щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий оклад керівника складає 14 700 грн.,  підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням розпорядника коштів,  встановлюються  надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу :18 грудня 2018 року

о 14.00 год.-засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

о 16.00  год.-засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури,яка відповідає встановленим вимогам- переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: вул.Незалежності, 72, смт Гоща,(Гощанська районна рада).

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних


Додаток 3
до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про відсутність конфлікту інтересів

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Гощанська центральна  районна лікарня» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.

Правові підстави проведення конкурсу :

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоровя», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,затверджена рішенням Гощанської районної ради від 22.11.2018      №424  «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селища Гощанського району Рівненської області»,розпорядження голови Гощанської районної ради 29.11.2018 №76 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Гощанської ЦРЛ ».

Найменування закладу: комунальний заклад «Гощанська центральна  районна лікарня» Гощанської районної ради Рівненської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Рівненська обл, смт.Гоща вул.Павлова,1 ( пошт. інд. 35400 )

Основні напрямки його діяльності і додержання вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

- надання медичної допомоги та медикаментозного забезпечення населення району та селища;

 

- здійснення медичної практики по лікарських спеціалістах:

акушерство  і гінекологія,  анестезіологія,  дерматовенерологія,  дієтологія,  ендоскопія,  ендокринологія, епідеміологія, інфекційні  хвороби, кардіологія, клінічна  лабораторна   діагностика, лікувальна фізкультура, медицина  невідкладних    станів,   наркологія,  неврологія,   неонатологія,   онкологія, організація  і управління   охороною  здоров’я,   ортопедична  стоматологія,   ортопедія  і  травматологія, отоларингологія,  офтальмологія,  патологічна  анатомія, педіатрія,  психіатрія, рентгенологія, ревматологія,  стоматологія,  терапія, терапевтична стоматологія, трансфузіологія, ультразвукова  діагностика, урологія, фтизіатрія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика, хірургія,  хірургічна стоматологія

По спеціальностях   молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: стоматологія, ортопедична стоматологія, лікувальна справа, лікувальна  справа (невідкладні  стани),  акушерська  справа,  сестринська справа,  лабораторна  справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа (операційна),  медична  статистика, синологія.

- надання кваліфікованої, спеціалізованої і амбулаторно-поліклінічної допомоги за дільнично-територіальним принципом згідно з державним замовленням;

- впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих;

- розвиток і удосконалення організаційних форм і систем розвитку медичного обслуговування населення та догляд хворих;

- надання невідкладної медичної допомоги хворим, незалежно від місця проживання;

- здійснення діяльності, пов'язаної з   придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням, використанням  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, на договірній основі;

- здійснення господарської діяльності для досягнення цілей і задач лікарні в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;

- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;

- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання населенню комплексу оздоровчо-реабілітаційних послуг;

- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- забезпечення соціально-економічних  потреб членів трудового колективу.

- експертиза тимчасової непрацездатності, видача документів що засвідчують тимчасову непрацездатність,

оформлення медичної документації та своєчасне направлення хворих на МСЕК.

Основні  завдання:

-  проведення  профілактичної роботи серед населення  району  по

попередженню  захворюваності, зниження  її  рівня,  навчанню   санітарної   культури  та  ведення  здорового   способу  життя.

-  своєчасне  і якісне обслуговування  в  поліклінічному відділенні,  виявлення  хворих   та  осіб, схильних    до    захворювань,   проведення  лікування в  амбулаторних  умовах, своєчасне  направлення в  спеціалізовані   відділення  і  заклади   для  проведення стаціонарного оздоровлення, диспансерний  нагляд за  хронічними   хворими, їх  оздоровлення.

-  обслуговування  хворих  на дому,  призначення  і  проведення  лікування.

- надання спеціалізованої допомоги, в т.ч. оперативних і реанімаційних заходів, пологової допомоги,  забезпечення  догляду  за  хворими,  дієтичного  харчування.

- вивчення  і аналіз  захворюваності   населення, розробка  заходів  по  її  зниженню  і  попередженню.

- впровадження  нових  методів  діагностики, лікування, наукової організації  праці  та  нетрадиційних методів лікування.

- забезпечення медичної  допомоги   при  надзвичайних  і  екстремальних станах,  стихійних  лихах.

- проведення  соціально-трудової експертизи, соціальної    та  професійної реабілітації  хворих.

- розвиток  матеріально-технічної бази,   забезпечення  фінансової  і  господарської  діяльності  лікарні.

- ведення затвердженої  медичної  документації, подання   державної  і  галузевої звітності.

- проведення взаємної роботи  з  іншими лікувально-профілактичними  закладами  району    і  області  по питаннях  медичної  допомоги і господарської діяльності.

- забезпечення медикаментами, медичними виробами,  предметами догляду за хворими.

Статут ,структура закладу:електронне посилання

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд – 26458513 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі : 04.12.2018.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі : 17.12.2018.

Адреса  приймання документів для  участі в конкурсі : 35400, вул.Незалежності, 72, смт Гоща, Гощанський район, Рівненська область.

Номер телефону та адреса електроної пошти для довідок:-тел.2-16-40, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

Перелік документів ,що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1.) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,комунального закладу охорони здоровя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію ;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,комунального закладу охорони здоровя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“). Документи,крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за напрямком  «Організація і управління охороною здоров"я».  Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.  Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я». Стаж роботи за фахом – не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в  якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності,запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий оклад керівника складає 4264,00  грн.,  підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням розпорядника коштів,  встановлюються  надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу :18.12.2018 р., об 10 .00 год.-засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

О 12.00  год. -засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу,проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури,яка відповідає встановленим вимогам- переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: вул.Незалежності, 72, смт Гоща, (Гощанська районна рада).

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних


Додаток 3
до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про відсутність конфлікту інтересів

 

 

Інформація про епідситуацію в районі із захворюваності на кір.

Гощанське районне лабораторне відділення Острозького міжрайонного відділу повідомляє, що в Гощанському районі в 2018 році склалась неблагополучна епід.ситуація із захворюваності на кір.Всього захворіло з початку року 53 особи, в тому числі діти -36, з них 29 осіб –учні.

В листопаді 2018 року зареєстровано спалах захворюваності на кір в Тучинському навчально-реабілітаційному центрі. З 08.11 по 22.11.2018 року захворіло 15 дітей та 1 дорослий (вчитель).Для припинення подальшого розповсюдження інфекції в даному закладі був розроблений план протиепідемічних заходів у вогнищі , проведено екстрену вакцинацію контактних осіб згідно з установленим імунним статусом , всього щеплено проти кору 26 дітей.

 

Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відділ “Гощанське бюро правової допомоги” повідомляє ...

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

6 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» (Закон від 7 грудня 2017 року, №2234-VIII). Закон передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який не сплачує аліменти більше ніж шість місяців.

Несплата аліментів, що призвела до виникнення заборгованості понад шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. При наявності такої заборгованості державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1831 Кодексу про адміністративні правопорушення України, та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Таким чином, Закон впроваджує новий вид адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, які боржник виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час. Вид таких робіт визначатимуть органи місцевого самоврядування. Водночас, суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років.

У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом. Тоді строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює 15 годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати 15 діб.

Згаданим Законом внесені зміни і до Сімейного кодексу України, які передбачають право того із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку - за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Така довідка видається органом державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом десяти днів і дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.

Внесені зміни до Закону України «Про виконавче провадження» передбачають також, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про:

- тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

- тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами;

- тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

- тимчасове обмеження боржника у праві полювання.

При цьому визначається ряд застережень, коли тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано, зокрема, у разі:

- якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;

- використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;

- проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;

- розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

Детальніше...
 

У ГОЩІ ВІДБУВСЯ МІТИНГ-РЕКВІЄМ, ПРИУРОЧЕНИЙ ДНЮ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

…Знову сколихнулась Україна від скорботи і жалю. Приспустилися від чорного невимовного болю жалібних стрічок Державні Прапори України. Запізнілими дзвонами шукаємо мільйони українських душ - небожителів, щоб вписати їх в історію нашої Пам’яті…Україна - пам’ятає, світ визнає!
Сьогодні , 23 листопада, в нашому селищі відбувся мітинг-реквієм , приурочений Дню пам’яті жертв голодоморів.
У заході взяли участь голова районної ради Олександр Поліщук , заступник голови районної ради Валентин Бедричук , заступник голови райдержадміністрації Тарас Гоменюк та представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій району, громадськість.
Невинних жертв вшанували запаленими свічками, хвилиною мовчання та покладанням квітів до Пам’ятного знака жертвам голодомору та політичних репресій.

Зі словами скорботи перед присутніми виступили заступник голови райдержадміністрації Тарас Гоменюк та голова районного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Олександр Міщук.Виступаючи зазначили , що боляче згадувати таке гірке минуле, але це минуле нашого народу.Та висловили слова застережень, аби ті часи, що залишилися у минулому, були наукою для прийдешніх поколінь, щоб такої тиранії, такого знущання над людьми більше не відбулося ніколи ні в історії українського народу, ні в історії людства. Тому,наш обов’язок - завжди нести в серцях пам’ять про ті страшні події та зробити все для того, аби не допустити подібної трагедії у майбутньому.
По завершенню мітингу, настоятель Церкви Святого Василія Великого УПЦ КП селища Гоща отець Oleg Kuptsiv прочитав молитву ,за усіх закатованих голодом українців.

 

Оголошення про конкурс

 

КЕРІВНИКИ РАЙОНУ ПРИВІТАЛИ КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Щорічно у третю неділю листопада в Україні  відзначають День працівників сільського господарства.

Не оминуло це свято  і хліборобів, механізаторів, тваринників, фермерів, ветеранів сільськогосподарської праці та всіх, хто своєю невтомною працею забезпечують розвиток сільського господарства Гощанського району.

Сьогодні, напередодні свята, голова райдержадміністрації Юрій Ковальчук та голова районної ради Олександр Поліщук висловили подяку за невтомну працю й значний внесок у розвиток агропромислового комплексу працівникам сільськогосподарської галузі району.

Кращих керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, механізаторів, комбайнерів було нагороджено грамотами райдержадміністрації та районної ради.

 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ

Сьогодні, 9 листопада 2018 року в приміщенні Горбаківського НВК відбулося засідання координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступним словом та ознайомленням з планом роботи розпочав засідання голова районної ради Олександр Поліщук. В заході взяли участь заступник голови районної ради Валентин Бедричук, керуючий справами районної ради Olexandr Panchuk , голова райдержадміністрації Юрій Ковальчук , доктор права, директор Інституту права НУВГП, заслужений юрист України, професор, академік Валерій Цимбалюк сільські голови та ЗМІ.Під час засідання було заслухано та обговорено законодавчий механізм компенсації жителям сіл депресійної лійки (Воскодави, Мнишин, Подоляни) плати за водопостачання у зв'язку з відбором води на території цих сіл і значне погіршення екологічної ситуації (тріщини на поверхні землі, руйнування фундаментів, зниження рівня води в колодязях), про який розповів Хлапук М. М - директор Інституту водного господарства і природокористування НУВГП, доктор наук, професор, академік.Наступне питання було не менш важливе і викликало жвавий інтерес у сільських голів. Хаванська О. Л- доцент Інституту права НУВГП надала роз’яснення стосовно правового регулювання користування водними об’єктами водокористувачами (щодо любительського рибальства, купання, користування водою для власних потреб). Крім того, було презентовано співробітником інституту агроекології та землеустрою НУВГП Придатко О.М , порядок відведення земельних ділянок рекреаційного призначення (для облаштування скверу, парку відпочинку) на території сільської ради.На завершення доцент Інституту права НУВГП Ясковець О. А., поінформував про порядок формування пенсійного забезпечення, зауваживши на залежності розміру пенсійних виплат від тривалості страхового стажу та розміру легальної заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.Як відзначалося в ході засідання, в якому взяли участь майже всі сільські голови, проведення таких заходів є надзвичайно корисним. "Впевнений, що усі учасники сьогоднішнього діалогу не лише плідно поспілкувались, але й отримали корисну інформацію. Дякую всім присутнім за те, що прибули на засідання”, – підкреслив на завершення голова районної ради Олександр Поліщук

.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL