Діяльність Фонду соціального страхування України щодо профілактики нещасних випадків та професійних захворювань

 

Одним з основних завдань Фонду соціального страхування України (далі за текстом – Фонд) є профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Для запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, Фонд здійснює заходи, у тому числі:

1) вивчає стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

2) бере участь:- у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

- у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань;

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;

5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;

7) виконує інші профілактичні роботи.Виконання функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань затвердженого постановою  правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України від 20.12.2011 № 63.

Страховий експерт з охорони праці Гощанського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області.

Тел. (0250)21146